Virtain Seura ry
Seuran historiaa

Etusivu
Historiaa
Johtokunta
Ajankohtaista
Seuran toimintaa
Julkaisutoimintaa
Rakennusperinne
Yhteystiedot
Linkit


Tukijoitamme:

Kotiseutuliikkeen historiaa


Virtain Seuran perustaminen

Ensimmäinen perustava kokous pidettiin 26. toukokuuta 1950 Virtain Pirtillä. Kokouksen avasi Aleksanteri Koro selostaen kotiseutu- ja museoyhdistyksen tarpeellisuutta paikkakunnalla. Kokouk-sessa olivat paikalla johtaja Aleksanteri Koron ja sihteerinä toimineen maanviljelijä Matti Kosken lisäksi kirjailijat Heikki Korhonen sekä Heikki Asunta Ruoveden kotiseutu- ja museoyhdistyksestä, kanttori Eino Kirvesmies, maatalousteknikko Pauli Kirjavainen sekä maanviljelijät Väinö Koro, Hannes Lahti-Nuuttila ja Kalervo Simonen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Korhonen. Heikki Asunta Ruovedeltä piti esitelmän kotiseututyöstä ja luki Ruovesi-Seuran säännöt. Päätettiin yksimielisesti perustaa Virtain Seura -niminen yhdistys. Sääntöjä valmistelemaan valittiin toimikunta, johon tulivat jäseniksi Heikki Korhonen, Väinö Koro, A.O. Sario ja Matti Koski. Yhdysmieheksi valittiin Matti Koski, jonka tuli ottaa yhteyttä Virroilla toimiviin nuorisoseuroihin ja muihin yhdistyksiin ja asianharrastajiin jotta seuralle saataisiin jäseniä.

Seuraava kokous pidettiin Virtain Pirtillä 18. kesäkuuta 1950. Kokouksessa käsiteltiin sääntöehdotus puheenjohtajana toimineen Väinö Koron johdolla. Aikaisemmin nimetty sääntötoimikunta sai tehtäväkseen viimeistellä sääntöjä ja hoitaa rekisteröintiasiat. Kokoukset oli kutsuttu koolle Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sanomissa 27.4.1950 ja 8.6.1950 olleilla ilmoituksilla. Ensimmäisen kokouksen jälkeen oli samassa lehdessä 1.6.1950 lyhyt juttu asiasta otsikolla "Kotiseutuyhdistys syntyy Viroille". Ilmoitusten ja tuon jutun kopiot ovat seuraavalla sivulla.

Tässä historiikissa on perustamispäiväksi otettu toukokuun 26. päivä 1950, koska kokouspöytäkirjassa todetaan tuolloisen kokoontumisen olevan perustamiskokous. Samoin kokousta käsittelevässä jutussa todetaan tuolloin päätetyn ryhtyä toimenpiteisiin kotiseutuyhdistyksen perustamiseksi Virroille. Tosin seuraavassa lehti-ilmoituksessa käytetään toisesta kokouksesta nimeä "perustava kokous", mutta tuolloin oli kysymys enemmän perustamistoimenpiteiden käsittelystä kuin perustamispäätöksestä. Tämä seikka todetaan myös ilmoitustekstissä seuraavasti: "… esillä on sääntöehdotuksen hyväksyminen ja käytännölliset perustamistoimenpiteet".

Kolmas perustava kokous oli seuraavan vuoden puolella 18. maaliskuuta 1951 ja sekin pidettiin Virtain Pirtillä. Nyt valittiin Seuralle ensimmäinen johtokunta, johon tulivat kuulumaan puheenjohtajana maanviljelijä Väinö Koro ja sihteerinä maanviljelijä Matti Koski sekä jäseninä kirjailija Heikki Korhonen, opettaja Voipa Nuorukainen Sulkava, opettaja Sauli Perälä, maanviljelijä Hannes Lahti-Nuuttila, taloudenhoitaja Yrjö Niittylä, neiti Aira Aho, varatuomari Eino Sipilä ja maisteri Arvi Onni Sario. Varajäseniksi valittiin maanviljelijät Vilho Ala-Nojonen ja Kalervo Simonen sekä neiti Raili Jussila (myöh. Kallio) ja työnjohtaja Elo Koronen. Tilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja Viljo Vehmas ja maanviljelijä Väinö Mäkinen sekä näiden varamiehiksi kauppias Aarne Männikkö ja toimitusjohtaja Vilho Soimajärvi. Jäsenmaksuksi päätettiin 100 mk vuosimaksuna ja 800 mk ainaisjäsenmaksuna, yhteisöjäseniltä vastaavat summat ovat 300 mk ja 2400 mk.

Seuran toiminta alkoi niin, että vuonna 1951 pidettiin tuon kolmannen perustamiskokouksen lisäksi vain yksi johtokunnan kokous 11. heinäkuuta, jolloin valittiin varapuheenjohtajaksi A.O. Sario ja rahastonhoitajaksi Hanna Kaltti. Jäsenhankintaa päätettiin tehostaa siten, että johtokunnan jäsenet velvoitettiin keräämään uusia jäseniä alueillaan ja lisäksi nimettiin jäsenhankkijat niihin kyliin, joista ei ollut edustusta johtokunnassa. Jäsenhankkijoiksi valittiin seuraavat henkilöt: Hauhuulle Olavi Heikkilä, Uuraselle Manu Korhonen, Rantakunnalle Sakari Koskela ja Koroon Lauri Mäkinen. Kokouksessa valittiin myös toimintasuunnitelmaa valmistelemaan toimikunta, johon tulivat Koro, Sario, Koski ja Niittylä.

Varsinainen toiminta pääsi käyntiin vuoden 1952 puolella, jolloin pidettiin jo kolme kokousta ja kaavailtiin toimintalinjoja. Suunnittelussa päätettiin kiinnittää huomio tallentavaan toimintaan ja vaalivaan toimintaan. Tallentavaan toimikuntaan nimettiin koko johtokunta ja vaalivaan toimikuntaan valittiin A.O. Sario ja Eino Sipilä.

Vuonna 1952 pantiin alulle monia hankkeita, kuten kotiseutulaulu, Suur-Ruoveden historian kirjoitus ja Virtain päivien vietto. Manttaalikuntaan oltiin yhteydessä mahdollisesta avustuksesta ja keskusteltiin viljamakasiinin saamisesta Seuran hallintaan lainajyvästön lakkauttamiseen liittyen. Virtain Seuran 50-vuotiselle taipaleelle mahtuu monia todella merkittäviä kotiseutuhankkeita, joista on kehittynyt huomattava tapahtuma tai perinne koko Virtain kulttuurielämässä.

Pentti Jouttijärvi


Etusivu | Historiaa | Johtokunta | Ajankohtaista | Seuran toimintaa | Julkaisutoimintaa | Rakennusperinne | Yhteystiedot
Linkit
2010 Virtain seura ry